لایسنس

لایسنس دایرکت ادمین

لایسنس اشتراکی کنترل پنل دایرکت ادمین برای سرور های مجازی و اختصاصی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

لایسنس سی پنل سرور مجازی

لایسنس اشتراکی کنترل پنل سی پنل برای سرور های مجازی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

16,000Toman
havonta
140,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

لایسنس اشتراکی کنترل پنل سی پنل برای سرور های اختصاصی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

30,000Toman
havonta
270,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس لایت اسپید

لایسنس اشتراکی وب سرور لایت اسپید
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

30,000Toman
havonta
140,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس کلود لینوکس

لایسنس اشتراکی کلود لینوکس
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

30,000Toman
havonta
132,000 Beállítási díj
Rendelés
لایسنس CXS

لایسنس اشتراکی آنتی شلر قدرتمند CXS
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان

16,000Toman
havonta
75,000 Beállítási díj
Rendelés