یافتن کالاها و سرویسها


5GB VIP
5GB فضای میزبانی
رم فیزیکی : 2 گیگابایت
رم مجازی : 1 گیگابایت
سی پی یو : 50 درصد یک هسته
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین ندارد
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
دامنه ملی رایگان در صورت خرید سه ماهه یا شش ماهه یا یک ساله
20,000Toman ماهانه
50,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
105,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
210,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB VIP
10GB فضای میزبانی
رم فیزیکی : 3 گیگابایت
رم مجازی : 2 گیگابایت
سی پی یو : 70 درصد یک هسته
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین ندارد
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
دامنه ملی رایگان
35,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
95,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
195,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
375,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB VIP
20GB فضای میزبانی
رم فیزیکی : 4 گیگابایت
رم مجازی : 3 گیگابایت
سی پی یو : 100 درصد یک هسته
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین ندارد
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
دامنه ملی رایگان
50,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
140,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
275,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
540,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB VIP
50GB فضای میزبانی
رم فیزیکی : 8 گیگابایت
رم مجازی : 4 گیگابایت
سی پی یو : 150 درصد دو هسته
پهنای باند نامحدود
دیتابیس نامحدود
ساب دامین نامحدود
ایمیل نامحدود
ادون دامین ندارد
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
دامنه ملی رایگان
90,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
250,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
495,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
980,000Toman سالانه (دامین رایگان)