یافتن کالاها و سرویسها


5GB iran Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 30
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
79,000Toman ماهانه
228,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
448,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
768,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB iran Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 50
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
118,000Toman ماهانه
338,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
648,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
1,098,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB iran Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 80
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
168,000Toman ماهانه
489,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
948,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
1,598,000Toman سالانه (دامین رایگان)

30GB iran Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 100
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
218,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
624,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,198,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
2,098,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB iran Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 150
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
289,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
837,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,569,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
2,698,000Toman سالانه (دامین رایگان)

100GB iran Reseller F
100GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 200
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
367,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
1,049,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,998,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)