یافتن کالاها و سرویسها


5GB iran Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 30
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
39,000Toman ماهانه
115,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
219,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
429,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB iran Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 50
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
49,000Toman ماهانه
145,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
285,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
539,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB iran Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 80
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
69,000Toman ماهانه
199,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
389,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
759,000Toman سالانه (دامین رایگان)

30GB iran Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 100
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
89,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
259,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
499,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
979,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB iran Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 150
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
139,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
409,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
799,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
1,529,000Toman سالانه (دامین رایگان)

100GB iran Reseller F
100GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 200
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
249,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
739,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,469,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)