یافتن کالاها و سرویسها


لایسنس دایرکت ادمین
لایسنس اشتراکی کنترل پنل دایرکت ادمین برای سرور های مجازی و اختصاصی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
16,000Toman ماهانه
42,000Toman سه ماهه
70,000Toman شش ماهه
140,000Toman سالانه

لایسنس سی پنل سرور مجازی
لایسنس اشتراکی کنترل پنل سی پنل برای سرور های مجازی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
16,000Toman ماهانه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
42,000Toman سه ماهه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
70,000Toman شش ماهه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
140,000Toman سالانه + 140,000Toman هزینه راه اندازی

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی
لایسنس اشتراکی کنترل پنل سی پنل برای سرور های اختصاصی
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
30,000Toman ماهانه + 270,000Toman هزینه راه اندازی
78,000Toman سه ماهه + 270,000Toman هزینه راه اندازی
131,000Toman شش ماهه + 270,000Toman هزینه راه اندازی
270,000Toman سالانه + 270,000Toman هزینه راه اندازی

لایسنس لایت اسپید
لایسنس اشتراکی وب سرور لایت اسپید
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
30,000Toman ماهانه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
78,000Toman سه ماهه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
131,000Toman شش ماهه + 140,000Toman هزینه راه اندازی
260,000Toman سالانه + 140,000Toman هزینه راه اندازی

لایسنس کلود لینوکس
لایسنس اشتراکی کلود لینوکس
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
30,000Toman ماهانه + 132,000Toman هزینه راه اندازی
78,000Toman سه ماهه + 132,000Toman هزینه راه اندازی
131,000Toman شش ماهه + 132,000Toman هزینه راه اندازی
260,000Toman سالانه + 132,000Toman هزینه راه اندازی

لایسنس CXS
لایسنس اشتراکی آنتی شلر قدرتمند CXS
قابلیت آپدیت
نصب رایگان
پشتیبانی رایگان
16,000Toman ماهانه + 75,000Toman هزینه راه اندازی
42,000Toman سه ماهه + 75,000Toman هزینه راه اندازی
68,000Toman شش ماهه + 75,000Toman هزینه راه اندازی
132,000Toman سالانه + 75,000Toman هزینه راه اندازی