سرور مجازی مدیریت شده ایران

2048MB SSD Managed 0 موجود است

دو هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ کامل سرور
+کاملا مدیریت شده
+رفع مشکلات احتمالی سیستم عامل و سرور توسط تیم فنی ساران هاستینگ
+مانیتورنیگ توسط تیم فنی ساران هاستینگ

جهت سفارش سرویس های مدیریت شده و استعلام قیمت لطفا به واحد فروش تیکت ارسال کنید

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 2 GB RAM DDR3 RAM
 • 40 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
4096MB SSD Managed 0 موجود است

چهار هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ کامل سرور
+کاملا مدیریت شده
+رفع مشکلات احتمالی سیستم عامل و سرور توسط تیم فنی ساران هاستینگ
+مانیتورنیگ توسط تیم فنی ساران هاستینگ

جهت سفارش سرویس های مدیریت شده و استعلام قیمت لطفا به واحد فروش تیکت ارسال کنید

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 4 GB RAM DDR3 RAM
 • 50 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
8192MB SSD Managed 0 موجود است

شش هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ کامل سرور
+کاملا مدیریت شده
+رفع مشکلات احتمالی سیستم عامل و سرور توسط تیم فنی ساران هاستینگ
+مانیتورنیگ توسط تیم فنی ساران هاستینگ

جهت سفارش سرویس های مدیریت شده و استعلام قیمت لطفا به واحد فروش تیکت ارسال کنید

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 8 GB RAM DDR3 RAM
 • 100 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
16384MB SSD Managed 0 موجود است

شش هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ کامل سرور
+کاملا مدیریت شده
+رفع مشکلات احتمالی سیستم عامل و سرور توسط تیم فنی ساران هاستینگ
+مانیتورنیگ توسط تیم فنی ساران هاستینگ

جهت سفارش سرویس های مدیریت شده و استعلام قیمت لطفا به واحد فروش تیکت ارسال کنید

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 16 GB RAM DDR3 RAM
 • 150 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center