مدیریت شبکه های اجتماعی

پلن نقره ای مدیریت اینستاگرام

ارسال 10 پست با طراحی اختصاصی در ماه
ارسال 10 استوری با طراحی اختصاصی در ماه
مدیریت پیج و پاسخ گویی به دایکرت ها
طراحی اختصاصی تم پست ها
طراحی اختصاصی تم استوری
طراحی اختصاصی هایلایت های پیج
ساخت و مدیریت بیزنس پیج