یافتن کالاها و سرویسها


5GB Reseller B
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
19,000Toman ماهانه
54,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
99,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
190,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB Reseller C
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
26,000Toman ماهانه
73,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
139,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
268,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB Reseller D
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
39,000Toman ماهانه
110,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
199,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
390,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
ای پی اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
دیتاسنتر هتزنر آلمان
59,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
169,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
320,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)