یافتن کالاها و سرویسها


5GB Reseller B
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 10
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
Overselling فعال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
29,000Toman ماهانه
85,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
165,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
319,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB Reseller C
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 20
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
Overselling فعال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
46,000Toman ماهانه
135,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
270,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
499,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB Reseller D
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 30
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
Overselling فعال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
59,000Toman ماهانه
175,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
340,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
639,000Toman سالانه (دامین رایگان)

30GB Reseller E
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 40
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
ای پی اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
Overselling فعال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
79,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
230,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
450,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)

50GB Reseller F
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 50
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
Overselling فعال
دیتاسنتر هتزنر آلمان
139,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
410,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
810,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)