یافتن کالاها و سرویسها


5GB Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 30
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
79,000Toman ماهانه
228,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
448,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
768,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 50
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
118,000Toman ماهانه
338,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
648,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
1,098,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 80
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
168,000Toman ماهانه
489,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
948,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
1,598,000Toman سالانه (دامین رایگان)

30GB Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 100
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
ای پی اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
218,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
624,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,198,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
2,098,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 150
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
289,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
837,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,569,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
2,698,000Toman سالانه (دامین رایگان)

100GB Reseller F
100GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تعداد اکانت هاست : 200
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
هارد پرسرعت SSD
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
گواهی نامه اس اس ال رایگان
انتخاب ورژن PHP
سایت ساز های رایگان
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
آنتی شلر CXS
دیتاسنتر هتزنر آلمان
367,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
1,049,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
1,998,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)