سرور مجازی ایران هارد SSD

1024MB SSD VDS asiatech - milad tower

یک هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 1 GB RAM DDR3 RAM
 • 20 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
2048MB SSD VDS asiatech - milad tower

دو هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 2 GB RAM DDR3 RAM
 • 30 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
4096MB SSD VDS asiatech - milad tower

چهار هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 4 GB RAM DDR3 RAM
 • 50 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
8192MB SSD VDS asiatech - milad tower

شش هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 8 GB RAM DDR3 RAM
 • 100 GB SSD Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center