سرور مجازی ایران هارد SATA

1024MB SATA VDS asiatech - milad tower

یک هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 1 GB RAM DDR3 RAM
 • 20 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
2048MB SATA VDS asiatech - milad tower

دو هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 2 GB RAM DDR3 RAM
 • 40 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
4096MB SATA VDS asiatech - milad tower

چهار هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 4 GB RAM DDR3 RAM
 • 80 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center
8192MB SATA VDS asiatech - milad tower 0 در دسترس

شش هسته
Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • Intel® Xeon® Processor X5670 Cpu
 • 8 GB RAM DDR3 RAM
 • 120 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • IRAN Location Server
 • Asiatech - Milad tower Data Center