سرور مجازی از دیتاسنتر هتزنر

2048MB Hetzner Fanland

Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط KVM
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • 2 Core CPU
 • 2 GB RAM DDR4 RAM
 • 30 GB NVMe Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • Fanland Location Server
 • Hetzner Data Center
4096MB Hetzner Fanland

Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط KVM
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • 4 Core Cpu
 • 4 GB RAM DDR4 RAM
 • 50 GB NVMe Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • Fanland Location Server
 • Hetzner Data Center
8192MB Hetzner Fanland

Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط KVM
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • 6 Core Cpu
 • 8 GB RAM DDR4 RAM
 • 80 GB NVMe Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • Fanland Location Server
 • Hetzner Data Center
16384MB Hetzner Fanland

Anti DDos
99.9% Uptime
مجازی سازی توسط KVM
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان

 • 8 Core Cpu
 • 16 GB RAM DDR4 RAM
 • 100 GB NVMe Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • 1 Gbps Network Port
 • Fanland Location Server
 • Hetzner Data Center