سرور اختصاصی آلمان

EX42-NVME 0 در دسترس

Intel® Core™ i7-6700 Quad-Core Skylake incl. Hyper-Threading Technology
64 GB DDR4 RAM
Hard Drive 2x 512 GB NVMe SSD
HDD (Software-RAID 1)
Class EnterpriseConnection 1 Gbit/s
PortGuaranteed Bandwidth 1 Gbit/s
Backup Space 100 GB
Inclusive Unlimited
جهت سفارس سرور اختصاصی و دریافت لیست سرور های موجود لطفا به واحد پشتیبانی تیکت ارسال نمایید