پنل پیامک

پنل پیامک پایه


یک خط اختصاصی 50001


2 خط عمومی 8 رقمی


بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور


تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 16.9 تومان

ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی ندارد
امکان سفارش خط خدماتی


وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer

200 پیامک رایگان

  • 40 درصد امکانات
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک اقتصادی


یک خط اختصاصی 50001


2 خط عمومی 8 رقمی


بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور


تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 15.4 تومان

ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی


وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer

500 پیامک رایگان

  • 70 درصد امکانات
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک شرکتی


یک خط اختصاصی 50001


2 خط عمومی 8 رقمی


بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور


تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 13.8 تومان

ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی


وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer

1000 پیامک رایگان

  • فول امکانات مانند
  • پلاگین و ماژول های سیستم های
پنل پیامک تجاری


یک خط اختصاصی 50001


2 خط عمومی 8 رقمی


بانک شماره های اعتباری و دائمی کشور


تعرفه پیامک اپراتور 50001 هر پیامک 13 تومان

ارسال و دریافت پیامک
بانک شماره کل کشور
ارسال از روی نقشه
ارسال انبوه
ارسال فلش
ارسال زماندار
پیامک سررسید
پیامک نظرسنجی
پیامک مسابقه
قیمت ارز و سکه
سرویس API
وب سرویس خدماتی
امکان سفارش خط خدماتی


وردپرس + whmcs + اپن کارت + جوملا + پرستاشاپ + دروپال + دیتالایف
mybb + sharetronix + phpnuke + tomatocart + virtual freer

1000 پیامک رایگان

  • فول امکانات مانند
  • پلاگین و ماژول های سیستم های