× کاربر گرامی
درصورتی که سیستم احراز هویت پنل کاربری شماره تایید پیامکی را برای شما ارسال نمی کند می توانید با مرکز تماس ساران هاستینگ واحد پشتیبانی تماس حاصل نمایید. تلفن: 02128423379
بستن

سرور های مجازی کلود هتزنر - لینوکس

CX11

vCPU 1 Intel
RAM 2 GB
Disk space 20 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX21

vCPU 2 Intel
RAM 4 GB
Disk space 40 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX31

vCPU 2 Intel
RAM 8 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX11

vCPU 2 AMD
RAM 2 GB
Disk space 40 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX41

vCPU 4 Intel
RAM 16 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CX51

vCPU 8 Intel
RAM 32 GB
Disk space 240 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX21

vCPU 3 AMD
RAM 4 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX31

vCPU 4 AMD
RAM 8 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX41

vCPU 8 AMD
RAM 16 GB
Disk space 240 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CPX51

vCPU 16 AMD
RAM 32 GB
Disk space 360 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CAX21

vCPU 4
RAM 8 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CAX31

vCPU 8
RAM 16 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CAX11

vCPU 2
RAM 4 GB
Disk space 40 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CAX41

vCPU 16
RAM 32 GB
Disk space 320 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX12

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 2 AMD Milan 7003
RAM 8 GB
Disk space 80 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX22

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 4 AMD Milan 7003
RAM 16 GB
Disk space 160 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX32

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 8 AMD Milan 7003
RAM 32 GB
Disk space 240 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX42 0 در دسترس

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 16 AMD Milan 7003
RAM 64 GB
Disk space 360 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX52 0 در دسترس

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 32 AMD Milan 7003
RAM 128 GB
Disk space 600 GB
Traffic 20 TB
IPv4

CCX62 0 در دسترس

سرور مناسب پردازش های سنگین
vCPU 48 AMD Milan 7003
RAM 192 GB
Disk space 960 GB
Traffic 20 TB
IPv4