یافتن کالاها و سرویسها


5GB iran Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
29,000Toman ماهانه
85,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
165,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
319,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB iran Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
46,000Toman ماهانه
135,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
270,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
499,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB iran Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
59,000Toman ماهانه
175,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
340,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)
639,000Toman سالانه (دامین رایگان)

30GB iran Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
79,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
230,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
450,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)

50GB iran Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
139,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
410,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
810,000Toman شش ماهه (دامین رایگان)