المنتجات والخدمات


5GB iran Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 30
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
39,000Toman شهري
115,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
219,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
429,000Toman سنوي (دومين مجاني)

10GB iran Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 50
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
49,000Toman شهري
145,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
285,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
539,000Toman سنوي (دومين مجاني)

20GB iran Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 80
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
69,000Toman شهري
199,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
389,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
759,000Toman سنوي (دومين مجاني)

30GB iran Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 100
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
89,000Toman شهري (دومين مجاني)
259,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
499,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
979,000Toman سنوي (دومين مجاني)

50GB iran Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 150
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
139,000Toman شهري (دومين مجاني)
409,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
799,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
1,529,000Toman سنوي (دومين مجاني)

100GB iran Reseller F
100GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
تعداد اکانت هاست : 200
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
249,000Toman شهري (دومين مجاني)
739,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
1,469,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)