المنتجات والخدمات


5GB iran Reseller A
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
29,000Toman شهري
85,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
165,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
319,000Toman سنوي (دومين مجاني)

10GB iran Reseller B
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
46,000Toman شهري
135,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
270,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
499,000Toman سنوي (دومين مجاني)

20GB iran Reseller C
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
59,000Toman شهري
175,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
340,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)
639,000Toman سنوي (دومين مجاني)

30GB iran Reseller D
30GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
79,000Toman شهري (دومين مجاني)
230,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
450,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)

50GB iran Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
کنترل پنل Cpanel
وب سرور Litespeed
انتخاب ورژن PHP
Anti-DDos
آنتی ویروس ClamAV
Overselling فعال
دیتاسنتر آسیاتک - برج میلاد
139,000Toman شهري (دومين مجاني)
410,000Toman ربع سنوي (دومين مجاني)
810,000Toman نصف سنوي (دومين مجاني)