یافتن کالاها و سرویسها


1024MB SATA VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
یک هسته
RAM: 1 GB RAM DDR3
Disk Space: 20 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
79,000Toman ماهانه
217,000Toman سه ماهه

2048MB SATA VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
دو هسته
RAM: 2 GB RAM DDR3
Disk Space: 40 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
109,000Toman ماهانه
307,000Toman سه ماهه

4096MB SATA VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
چهار هسته
RAM: 4 GB RAM DDR3
Disk Space: 80 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
149,000Toman ماهانه
427,000Toman سه ماهه

8192MB SATA VDS asiatech - milad tower (-1 در دسترس)
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
شش هسته
RAM: 8 GB RAM DDR3
Disk Space: 120 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
299,000Toman ماهانه