یافتن کالاها و سرویسها


سرور مجازی ایران 1024MB VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
یک هسته
RAM: 1 GB RAM DDR3
Disk Space: 20 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
69,000Toman ماهانه

سرور مجازی ایران 2048MB VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
دو هسته
RAM: 2 GB RAM DDR3
Disk Space: 40 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
99,000Toman ماهانه

سرور مجازی ایران 4096MB VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
چهار هسته
RAM: 4 GB RAM DDR3
Disk Space: 80 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
169,000Toman ماهانه

سرور مجازی ایران 8192MB VDS asiatech - milad tower
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
شش هسته
RAM: 8 GB RAM DDR3
Disk Space: 120 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
290,000Toman ماهانه