یافتن کالاها و سرویسها


1024MB SATA VDS asiatech - milad tower (0 موجود است)
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
یک هسته
RAM: 1 GB RAM DDR3
Disk Space: 20 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
59,000Toman ماهانه

2048MB SATA VDS asiatech - milad tower (0 موجود است)
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
دو هسته
RAM: 2 GB RAM DDR3
Disk Space: 40 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
89,000Toman ماهانه

4096MB SATA VDS asiatech - milad tower (0 موجود است)
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
چهار هسته
RAM: 4 GB RAM DDR3
Disk Space: 80 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
149,000Toman ماهانه

8192MB SATA VDS asiatech - milad tower (0 موجود است)
Cpu : Intel® Xeon® Processor X5670
شش هسته
RAM: 8 GB RAM DDR3
Disk Space: 120 GB
Bandwidth : Unlimited
Network Port : 1 Gbps
Anti DDos
99.9% Uptime
Location Server : IRAN
Data Center : Asiatech - Milad tower
مجازی سازی توسط Vmware 6
تحویل پس از پرداخت و با راه اندازی رایگان
+پشتیبانی 24 ساعته واقعی
+منابع کاملا اختصاصی
+کانفیگ اولیه رایگان
259,000Toman ماهانه