یافتن کالاها و سرویسها


Whmcs - Starter
پشتیبانی : ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه : دارد
فعال شدن آنی لایسنس : دارد
نمایش کپی رایت : دارد
محدودیت کاربر : 250 کاربر
محدودیت کاربر بر اساس کاربر فعال محاسبه می شود.
کاربری فعال است که دارای حداقل یک سرویس فعال مسدود یا غیرفعال باشد
135,300Toman ماهانه + 11,000Toman هزینه راه اندازی

Whmcs - Plus
پشتیبانی : ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه : دارد
فعال شدن آنی لایسنس : دارد
نمایش کپی رایت : ندارد
محدودیت کاربر : 250 کاربر
محدودیت کاربر بر اساس کاربر فعال محاسبه می شود.
کاربری فعال است که دارای حداقل یک سرویس فعال مسدود یا غیرفعال باشد
90,000Toman ماهانه + 15,000Toman هزینه راه اندازی

Whmcs - Professional
پشتیبانی : ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه : دارد
فعال شدن آنی لایسنس : دارد
نمایش کپی رایت : ندارد
محدودیت کاربر : 1000 کاربر
محدودیت کاربر بر اساس کاربر فعال محاسبه می شود.
کاربری فعال است که دارای حداقل یک سرویس فعال مسدود یا غیرفعال باشد
297,000Toman ماهانه + 11,000Toman هزینه راه اندازی

Whmcs - Business
پشتیبانی : ندارد
دریافت آنی آخرین نسخه : دارد
فعال شدن آنی لایسنس : دارد
نمایش کپی رایت : ندارد
محدودیت کاربر : بدون محدودیت
محدودیت کاربر بر اساس کاربر فعال محاسبه می شود.
کاربری فعال است که دارای حداقل یک سرویس فعال مسدود یا غیرفعال باشد
473,000Toman ماهانه + 11,000Toman هزینه راه اندازی