یافتن کالاها و سرویسها


Positive SSL - Single
گواهینامه Positive که این نوع گواهینامه صادر شده از شرکت معتبر COMODO میباشد و برای سایت های دارای مشخصات ایران غیرقابل استفاده میباشد.

تعداد Reissue : نامحدود
شرکت صادر کننده : آمریکا
تعداد دامنه : یک دامنه
صدور آنی : دارد
پشتیبانی از دامنه IR : ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود : ندارد
آدرس بار سبز : ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور : ندارد
97,900Toman سالانه
176,000Toman دوساله

Positive SSL - Wildcard
گواهینامه Positive که این نوع گواهینامه صادر شده از شرکت معتبر COMODO میباشد و برای سایت های دارای مشخصات ایران غیرقابل استفاده میباشد.

تعداد Reissue : نامحدود
شرکت صادر کننده : آمریکا
تعداد دامنه : یک دامنه
صدور آنی : دارد
پشتیبانی از دامنه IR : ندارد
پشتیبانی از ساب دامین نامحدود : دارد
آدرس بار سبز : ندارد
نیاز به ارسال مدارک برای صدور : ندارد
658,900Toman سالانه
1,098,900Toman دوساله