یافتن کالاها و سرویسها


3GB Reseller A
3GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
کنترل پنل Cpanel/WHM
Anti DDoS
دیتاسنتر OVH فرانسه
15,000Toman ماهانه
40,000Toman سه ماهه
150,000Toman سالانه (دامین رایگان)

5GB Reseller B
5GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
کنترل پنل Cpanel/WHM
Anti DDoS
دیتاسنتر OVH فرانسه
20,000Toman ماهانه
55,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
210,000Toman سالانه (دامین رایگان)

10GB Reseller C
10GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
کنترل پنل Cpanel/WHM
Anti DDoS
دیتاسنتر OVH فرانسه
30,000Toman ماهانه
85,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
320,000Toman سالانه (دامین رایگان)

20GB Reseller D
20GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
کنترل پنل Cpanel/WHM
Anti DDoS
دیتاسنتر OVH فرانسه
50,000Toman ماهانه
140,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
530,000Toman سالانه (دامین رایگان)

50GB Reseller E
50GB فضای میزبانی
پهنای باند نامحدود
تمامی امکانات نامحدود
میزبانی نامحدود اکانت
دی ان اس اختصاصی
ای پی اختصاصی
وب سرور Litespeed
سیستم عامل Cloud Linux
کنترل پنل Cpanel/WHM
Anti DDoS
دیتاسنتر OVH فرانسه
90,000Toman ماهانه (دامین رایگان)
260,000Toman سه ماهه (دامین رایگان)
960,000Toman سالانه (دامین رایگان)